Brf Bågen är en ekonomisk förening i vilken alla medlemmar är delägare. Detta delägarskap avser både tillgångar och skulder.

Föreningens intäkter utgörs till största delen av avgifter för lägenheter och hyror för lokaler och garageplatser. Utgifterna består av sådant som fastighetsskötsel, underhåll, el, försäkring, skatt och avgifter till samfälligheten. 

I årsredovisningen kan du sätta dig in i föreningens ekonomi. Där hittar du. bl.a. en flerårsöverskikt, liksom resultat- och balansräkning. 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017