Bågenhusen är två byggnader som inramar 
Järnvägstorgets södra del, i direkt anslutning till Umeå centralstation. 

Historik
År 1951 godkände stadsfullmäktige byggandet av ett åttavåningshus invid Järnvägstorget som skulle inrymma lägenheter, kontor och butiker. Beslutet fattades 4 maj 1951 och detaljplanen utarbetades av VBB, en av Sveriges då största konsultbyråer. Byggnadsstyrelsen ansåg dock att det skulle vara olämpligt att bygga så pass högt i den då i övrigt låga trästaden Umeå. Detaljplanen godkändes därför inte förrän 1952 då man förhandlade fram en lösning; ett sexvåningshus med vindsvåning. Arkitekter var Jan Thurfjell och Carl Grandinson.

Etapp ett, bostadsrättsföreningen Hede, till höger om Rådhusesplanaden sett från centralstationen, färdigställdes under 1954, och kallades initialt Larco-huset innan det 1955 döptes om till Spektrumhuset. Sommaren 1955 invigdes i huset restaurang Bågen i hörnet mot Rådhusesplanaden, och där bedrivs ännu idag restaurangverksamhet i form av Köksbaren. Brf. Bågen på torgets vänstra sida stod klart under 1961. Brf Bågen är uppdelat i två fastigheter Minnet 16 och Minnet 17 men har alltid verkar som en bostadsrättsförening. Adresserna för Brf Bågen är Rådhusesplanaden 18 A - 18E. Till sist byggdes Brf Esplanad i fastigheten Minnet 19 på adresserna Rådhusesplanaden 16 A och 16 B, längs vänstra delen av esplanaden.

Bågenhusen ägs och förvaltas av tre separata bostadsrättsföreningar – Bågen, Hede och Esplanad.

Grön eld
Under 1970 uppfördes en nio meter hög glasskulptur, ”Grön eld”, i mitten på torget. Det var HSB-chefen Sven Wallander som beställde konstverket av Vicke Lindstrand efter att ha sett Lindstrands glasskulptur Prisma i Norrköping. Grön eld var då den uppfördes världens största glasskulptur.