Innergården inklusive sophuset förvaltas av en samfällighet bestående av representanter för de tre föreningarna Bågen, Esplanad och Minnet.

Brf Bågens representanter i Samfälligheten verksamhetsåret 2021-22, och informationsansvariga, är John Johansson och Hans Björkman.