Innergården inklusive sophuset förvaltas av Minnets samfällighet bestående av representanter för de tre föreningarna Bågen, Esplanad och Minnet.

Samfällighetens styrelse under verksamhetsåret 2022-2023:

Ordinarie ledamöter:

Brf Esplanaden - Jan-Olov Blom (ordförande)

Brf Bågen - Christer Norman 

Brf Minnet - Anders Hjortborg

Suppleanter är Kennet Hedberg (Esplanaden) och Fredrik Brekke (Minnet). Bågen saknar tills vidare suppleant.

Boende som vill aktualisera ärenden inom samfälligheten ska vända sig till sin brf-styrelse eller till sin förenings representant i samfällighetens styrelse.

 

Nyhetsbrev

Innergården_april2023

Missbruk av sophuset

Om något är på tok i sophuset

Nyordning vid sophuset

Samfälligheten hösten 2022