Läs gärna broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten för att få en god översikt kring ansvaret.
Styrelsens tillstånd krävs för ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt väsentlig förändring av lägenheten. 

BRF = Bostadsrättsföreningen

BRH = Bostadsrättsinnehavaren

 

Byggdel         BRF:s
Ansvar   
     BRH:s
Ansvar   
     Anmärkning
Väggar i lägenhet
Lägenhetsavskiljande och bärande vägg
       
lcke bärande innervägg        
Ytskikt på vägg inklusive underliggande
behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
      lnsidan av lägenhetsavskiljande och bärande vägg, t ex tapet och puts, inkl fuktisolerande skikt i våtrum
Golv
Ytskikt på golv inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
      T ex tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande fuktisolerande skikt, parkettgolv inkl underliggande sand
lnnertak i lägenhet
lnnertak inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
      T ex puts och stuckatur
Dörrar
Ytbehandling utsida ytterdörr
      0m fönsterdörr (balkongdörr) se särskild rubrik
Ytterdörr inklusive ytbehandling insida, lister, foder, karm, tätningslister, lås inkl låscylinder, låskista, beslag, nycklar, handtag, beslag, ringklocka m m       Vid byte av dörr ska gällande normer för ljud och brandklassninguppfyllas
lnnerdörr        
Fönster och fönsterdörr m m
Karm och båge
       
Yttre målning        
Glas, spröjs, kitt        
Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn,
tätningslister m m
       
lnre målning samt målning mellan bågarna        
WS artiklar m m
Avloppsledning med golvbrunn

      Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrunn
Klämring        
Tvättställ. Blandare, vatienlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, duschkabin och duschslang. WC-stol        
Tvättmaskin, torktumlare. Torkskåp.
Tvättbänk
       
Kall- och varmvattenledning inklusive armatur       Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Ventilation och värme
Hela ventilationssystemet inklusive ventilationskanaler och ventilationsdon

      Ventilationsdon och ventilationsfläkt om de är en den del av husets ventilation.
Utluftsdon, springventil  •        
Köksfläkt och spiskåpa som utgör del av husets ventilation        
Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa        
Vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat       Målning svarar bostadsrättshavaren för
Elektrisk golwärme, handdukstork       Som bostadsrättshavaren har försett Iägenheten med
Köksutrustning
Diskmaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och mikrovågsugn, köksfläkt, spiskåpa
       
El-artiklar
Säkringsskåp och el-ledningar i lägenhet
      Till de delar som försörjer den egna lägenheten
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare        
Byte av säkring       I lägenheten och tillhörande utrymmen
Förråd, gemensamma utrymmen m m
Gemensamma utrymmen
       
Förråd upplåtet med bostadsrätt och
liknande utrymmen tillhörande lägenheten
      Samma regler som för underhåll
av lägenheten
Garage upplåtet med bostadsrätt       Samma regler som för underhåll
av lägenheten
Mark, uteplats m m
Underhåll av mark som inte är upplåten med bostadsrätt
      0m inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal med bostadsrättshavaren
Underhåll av mark som är upplåten med bostadsrätt       Samma regler som för underhåll i lägenheten. Skall följa föreningens instruktioner om skötsel.
Snöskottning och renhållning       Gäller t ex balkong, altan eller uteplats
Avrinning av dagvatten från takterrass        
Balkong och altan
Målning av balkongtak, sida och utsida av balkongfront
       
Ytbehandling av balkonggolv samt insidan av balkongfront       Ytbehandling och målning utföres enligt föreningens instruktioner
Glas på inglasad balkong /altan       Motsvarar vad som gäller för fönster när föreningen försett lägenheten med dessa. Ovriga fall bör regleras genom avtal mellan brh och brf
Övrigt
Braskamin, eldstad, öppen spis, kakelugn
       
Rensning av rökgång för öppen spis m m som föreningen försett lägenheten med       Föreningen svarar inte för rök gång i kakelugn
Inredningssnickerier, socklar, foder och lister        
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning        
Torkställning i badrum        
lnvändig trappa i lägenhet       Aven invändig stege till vind
Anordning för informationsöverföring       Till de delar som försörjerden egna lägenheten
Brandvarnare        
Markis        

* Brf=bostadsrättsföreningen, Brh=bostadsrättshavaren