Fastighet        

Felanmälan gör du i första hand via Mitt HSB (klicka på länken).

Du kan också göra felanmälan via HSB:s kund- och medlemssupport (Tel. 010-303 20 00).
Vardagar kl. 08.00-11.30 respektive 12.30-16.0.0

Ansvarig fastighetsskötare i föreningen  är August Ohrlander, a

Akuta fel

Akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag kan du anmäla på jourtelefonen 010-303 20 00 dygnet runt.
Exempel på akuta fel är läckande vattenrör, en hiss som har fastnat eller akut fara för person eller egendom.

 

Vid brand, behov av polis eller vid akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Bredband, telefon & TV

Telenor
Tel. 020-222 222
Vardagar kl. 08.00 - 21.00
Helger kl. 10.00 - 19.00

Support via hemsida

Om du har avbrott,  kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. och se aktuella driftstörningar. Detta underlättar eventuell felsökningen.

 

Insekter/skadedjur

Anticimex
Tel. 0752 - 451 000
Mån - Fre 07.00 - 18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring.