Föreningen har en fastighetsförvaltare som heter Stefan Nilsson. Som medlem är du välkommen att kontakta Stefan vardagar mellan kl. 08:00 och 15:00 på telefon 010-303 21 09 eller via mejl

Förvaltare
Stefan Nilsson

Tel 010 303 21 09