Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för både andrahandsuthyrning och andrahandsupplåtelse. Att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand får man göra om man har giltiga skäl. Typiska skäl är arbete eller studier på annan ort. Ett annat skäl kan vara provboende med sambo.

All andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen

Andrahandsuthyrning definieras som när hela lägenheten hyrs ut, eller lånas ut, och man själv inte bor kvar under tiden. Till skillnad mot att hyra ut ett eller flera enskilda rum, medan man själv bor kvar, det kallas att ha inneboende, och kräver inte något tillstånd. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är upp till ett år i taget. Föreningen kan också godkänna en upplåtelse i andra hand för kortare tid, om du till exempel ska vara borta hela sommaren och vill att någon ska kunna bo där under tiden.

Avgift vid andrahandsupplåtelse tas ut av föreningen från och med 2020. Avgiften motsvarande tio (10) procent av gällande prisbasbelopp och tas ut av den som upplåter sin lägenhet i andrahand. 

Ansvar vid andrahandsupplåtelse

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger uteslutande hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen, samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren. 

Så ansöker du

Ansökan om att upplåta sin lägenhet i andra hand ska vara skriftlig och komma styrelsen tillhanda minst två (2) månader innan andrahandsupplåtelsen är tänkt att starta. Ansökan ska innehålla skäl för andrahandsupplåtelsen, den period andrahandsupplåtelsen avser samt namn och personnummer på hyresgästen. Ladda hem blanketten ”Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning" som du hittar här nedan. Lägg sedan ansökan i föreningens brevlåda utan för 18E eller skicka den till Rådhusesplanaden 18 E, 903 28 UMEÅ.

Om jag får nej – Vad gäller då?

Vid avslag på ansökan kan du överklaga beslutet till Hyresnämnden för ett slutligt avgörande. Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan.

Besittningsskydd

Glöm ej att avtala bort besittningsskyddet.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning 
Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning