Soprummet på vår innergård delar vi med våra grannföreningar brf. Esplanaden och brf. Minnet. Anslag finns i soprummet om hur soporna ska hanteras. Det är viktigt att följa föreskrifterna för att undvika extra kostnader för bostadsrättsföreningen. Sådana extrakostnader drabbar samtliga bostadsrättshavare och kommer att belasta månadsavgifterna. Kontakta styrelsen om du är osäker. 

Följande gäller:

  • Endast de i informationen angivna och sorterade sopor får kastas i respektive kärl. 

  • Grovsopor (virke/trä, gamla möbler, emballagespill eller liknande) ska du transportera till en återvinning och inte nyttja soprummet till dessa fraktioner. 

  • Elektriska apparater, miljöfarligt avfall och skrymmande gods får inte lämnas i soprummet, utan ska också transporteras till återvinningen. 

  • Byggavfall får inte lämnas i soprummet. 

  • Matavfall/bioavfall läggs i kärlen för bruna påsar. Observera att plastpåsar förstör processen i biogasanläggning. Använd därför alltid den bruna papperspåsen för ditt matavfall. Plastpåse om bruna påsen är förbjuden.

  • Pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar ska vara tömda och ursköljda innan de kastas. Metallock och kapsyler avlägsnas och läggs i kärlet för metallförpackningar. 

  • Batterier läggs i batterihinken. 

  • Rökning är förbjuden i soprummet.

  • Respektera ordningen i och kring soprummet. Vi håller snyggt tillsammans!