Vattenskador är dessvärre vanliga och orsakar skador för ca 100 miljoner varje vecka, året runt i Sverige. Se därför till att alla renoveringar sker enligt gällande branschregler. Lämna in en ansökan till styrelsen om du har för avsikt att flytta en avloppsbrunn eller på annat sätt ändra planlösning för badrum.

I samband med lägenhetsöverlåtelser genomför föreningen en besiktning för att säkerställa att inga otillåtna ingrepp skett i de delar som föreningen svarar för såsom el, avlopp eller bärande väggar. 

 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Vi rekommenderar att du endast anlitar hantverkare som har dessa behörigheter. 

  • Anlita alltid behörig fackman för VVS-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta
  • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
  • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
  • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
  • Efter duschning eller torkning av tvätt låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt.


Köksrenovering 

  • Om du önskar flytta kök - lämna in en ansökan till styrelsen
  • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet
  • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker
  • Inga fläktar får kopplas in till ventilation utan särskilt tillstånd och godkännande från föreningen.

 

Råd för ventilation

  • Rengör regelbundet (åtminstone två gånger per år) filtren i din köksfläkt. Dessa kan enkelt plockas loss och sedan köras i diskmaskinen.