Varje bostadsrättslägenhet har ett källarförråd eller ett våningsförråd.

  • Se över ditt förråd emellanåt samt kasta gammalt skräp.
  • Se till att hålla förrådet låst och städat.
  • Du har underhållsansvaret för ditt förråd i källarplan och är därför skyldig att hålla det under uppsikt och i sådant skick att de inte förfaller till soprum.
  • Brandfarliga och explosiva varor t.ex. bensin och gasolflaskor får inte förvaras i förråden.
  • Du får inte förvara något i källargången utanför ditt förråd. 
  • Om regeringen utlyser höjd beredskap i landet ska källarförråden iordningsställas som skyddsrum inom 48 timmar. Styrelsen ansvarar för att så sker.