Det finns 58 parkeringsplatser i varmgarage och nio utomhusparkeringar.

Det är klokt att ställa dig i kö tidigt om du vill ha bilplats/garage. Väntetiden kan dessvärre vara ett till två år till vissa garageplatser. Bilplats utomhus är det däremot kortare kötid till.

Kontakta HSB Norr kundservice 010- 303 20 00 för att ställa dig i kö. 

Du kan ställa dig i kö för MC-plats i garaget, det finns tre MC-platser. Kostnaden för garaget aviseras av HSB tillsammans med avgiften för lägenheten. En lägenhet kan bara ha en MC-plats, men även ha en bilplats eller garageplats. 

För besökare finns det tyvärr ingen besöksparkering som Brf Bågen tillhandahåller. Det finns dock gott om allmänna parkeringsplatser i närområdet, exempelvis parkeringshusen Nanna och Järnvägsallén.