Föreningen har ett elektroniskt låssystem till lägenheterna, med programmeringsbara nycklar. Alla lägenheter har fått tre nycklar vardera.

Behöver du extra nycklar?
Logga då in på Mitt HSB och gå till meny Felanmälan och sedan Beställning.

HSB kommer att skicka beställningen vidare till låsleverantören Norrskydd.
Du kommer att få betala en självkostnadsavgift på ca 500 kr per extra nyckel.