Vid omfattande renovering måste du meddela grannar samt säkerställa att entreprenören följer våra trivselregler och undviker högljudd aktivitet före kl. 08.00, se även nedan under borr- och bilningsarbeten. Underhålls- och reparationsarbeten ska vara utförda med fackmannamässig kvalitet. Arbete med el, vatten och avlopp ska utföras av certifierad hantverkare. Virkesspill och övrigt byggavfall från renoveringen ska fraktas till återvinningen av medlemmen. Tänk på allas trevnad genom att inte skräpa ned i våningskorridor, hiss och entré. Du är skyldig att städa efter dig och din hantverkare.

Borrnings- och bilningsarbeten
Borrning med slagborrmaskin och bilning i lägenhet får endast utföras:

  • Måndag-fredag mellan kl. 08.00 och 19.00
  • Lördagar mellan kl. 10.00 och 16:00 

Förbud för borrning, bilning och högljutt arbete på:

  • Söndagar 
  • Helgdagar som julafton, nyårsafton och liknande 

Du är skyldig att avisera renoveringsarbetena för dina medlemmar i trapphuset om du planerar att utföra störande arbeten.