Vad gör styrelsen?
Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. 
I princip kan styrelsens arbetsuppgifter sammanfattas i följande punkter:

  • Se till att bostadsrättsföreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.

  • Se till att bostadsrättsföreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler så att medlemmarna kan känna sig trygga.

  • Ta hand om alla praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen förutom frågor som är av särskilt stor vikt för medlemmarna. Dessa frågor ska behandlas på föreningsstämman där alla medlemmar har chansen att vara med och påverka.

Föreningsstämman utser styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?
Det är medlemmarna/boende som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas och över fastigheterna. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Föreningsstämman är också det organ som granskar bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften/hyran till?
I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften, den så kallade hyran, ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för förenings skötsel.

 

Under rullgardinsmenyn "Kontakt" längst upp på sidan kan du se vilka som ingår i styrelsen.