En bostadsrättsförening speglar ofta ett tvärsnitt av samhället. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende trivsamt. Det är ett normalt inslag i ett boende att det förekommer ljud från grannar t.ex. från vardagssysslor, lekande barn och även fester. Så länge som det är av normal omfattning är det något som måste accepteras. Vid mindre allvarlig störning ska om möjligt berörda parter själva lösa problemet genom att ta kontakt med varandra, våga prata med dina grannar. Om det förekommer störningar som inte ska accepteras, ta då kontakt med någon i styrelsen.

Oljud och störningar
Du är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen kan tålas.

Störande ljud ska undvikas mellan kl. 22.00 och 08.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV mm. Som tidigare nämnts måste boende i flerfamiljshus tåla vissa störningar, exempelvis "levnadsljud" såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, barnskrik, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik på dagtid. Sådant måste tålas och några generella regler finns inte.

Om störande ljud vid renoveringar - se Ordningsregler under Mitt boende Renovera

Avvikelser från gott uppförande, t.ex. ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, utgör störningar. Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Vid störningar som inte ska accepteras, ta kontakt med någon i styrelsen.

Fester 
Om ni ska ha fest, sätt upp lappar i god tid i trapphuset och informera även dina grannar. Tala om var och när, så att de grannar som ev. blir störda kan kontakta er. Prata med dina grannar, det främjar grannsämjan.

Städning
Våra gemensamma utrymmen städas regelbundet. En nystädad entré, hiss, korridor osv. är trevlig att se. Vi kan alla hjälpa till att hålla kvar känslan av nystädat genom att inte lämna skräp efter oss. När vi flyttar ut eller in händer det att packningsmaterial och skräp blir liggande kvar. Samma sak gäller vid renoveringsarbeten. Städa efter dig! Ingen vill t.ex. se spår av gipsskivor på hissgolv, korridorer eller i entréer.

 

Balkonger och terasser

  • Tänk på att rökning på balkonger kan vara störande för närmaste grannarna. Se till att hålla aska och fimpar inne på din egen balkong. Släng inte ut fimpar från fönster eller balkonger eftersom detta är risk för brandsäkerheten, ingen vill heller ha fimpar på marken. Kasta inte annat skräp från balkongen. Tänk på att det kan vistas folk nedanför. 

  • Grillning med kol, briketter och gasolgrill i direkt anslutning till byggnader, dvs på terrasser och balkonger är förbjudet. Använd grillplatsen på innergården. Vill du däremot grilla på din balkong/terrass så är enbart elgrill tillåten. Även vid grillning ska man visa hänsyn till sina grannar. 

  • Antenn/parabol får inte monteras på räcke, fasad, väggar eller tak av säkerhetsskäl. Blomlådor får, av säkerhetsskäl, inte placeras på utsidan av balkongerna. Ingenting får hänga på utsidan av balkongen eller fästas i husets fasad.

  • Förbjudet att skaka mattor, dammtrasor, dukar eller någonting från balkongen (använd vid behov piskställningen på gården). Mata inte fåglar från eller på balkongen. Fåglarna blir lätt tama och flyger snart in och kan förorena andras balkonger.

  • Tänk på att fågelmat på dagen blir råttmat på natten.

  • LED-belysningen på balkongen är sensorstyrd och har ett skymningsrelä (skymningssensor) som gör att alla föreningens balkongers LED-belysning tänds vid mörker.

Cyklar
Cyklar som inte används ska förvaras nere i föreningens cykelförråd. Dessa är belägna i källaren mellan 18A-18B och 18D. Cykelförrådet får ej användas för övergivna eller skrotade cyklar. Cyklarna ska även vara märkta med brf. Bågens cykelklistermärke, saknar du cykelklistermärke ta kontakt med vicevärden.

Förråd
Varje bostadsrättslägenhet har ett källarförråd eller ett våningsförråd. Se gärna över ditt förråd emellanåt samt kasta allt gammalt skräp. Se till att hålla förrådet låst och städat. Du har underhållsansvaret för ditt förråd i källarplan och är därför skyldig att hålla det under uppsikt och i sådant skick att de inte förfaller till soprum. Brandfarliga och explosiva varor t.ex. bensin och gasolflaskor får inte förvaras i förråden. Du får inte förvara något i källargången utanför ditt förråd.

Gemensamma utrymmen
Enligt brandmyndigheten får utrymningsvägar inte vara blockerade. Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler, växter mm. får ej vara placerade i entréer, våningsplan (korridorer), trapphus eller källargångar så att evakuering försvåras. Dessutom ökar det nedsmutsningen och är ett hinder vid städning. Använd de utrymmen som är avsedda för förvaring av ovanstående t.ex. våningsförråd eller källarförråd. Av brandrisk och utrymningsskäl får inget brännbart finnas i korridorer eller övriga utrymningsvägar. Dock kan man få ha barnvagnsunderrede i metall utan insats i korridoren. Du ansvarar då för städningen där underredet står med dammsugning och våtmoppning en gång per vecka. Du får inte spika, skruva eller tejpa upp något på utsidan av lägenhetsdörren. Entrédörrarna ska normalt vara stängda för att undvika risken att obehöriga personer smiter in.

Husdjur
Husdjur får inte rastas inom bostadsrättsföreningens område. De ska vara kopplade när de vistas inom bostadsrättsföreningens område, i trappor, hissar och gemensamma utrymmen. De är självklart välkomna i sällskap med husse och matte, dock får husdjur inte vistas i tvättstugan i 18A. Innergården är en plats för avkoppling och samvaro, ingen rastplats för husdjur. Skulle olyckan vara framme förväntas du ta upp det husdjuret har lämnat efter sig och lägga det i kärl för restsopor i soprummet.

Innergården
Innergården ska vara en plats för avkoppling och samvaro. Vackra planteringar och rabatter skapar en trivsam miljö. På innergården finns flera möjligheter att sitta ute och använda utemöblerna. Alla uppmanas att vara rädda om föreningens utemöbler. Innergården är inte en lekplats och inte heller en rastplats för husdjur. Vår innergård delas med våra grannföreningar brf. Esplanaden och brf. Minnet. Parkering är ej tillåten framför entréerna. Du får inte parkera så att framkomligheten hindras eller försvåras för:

- Utryckningsfordon

- Garageutfart

- Sophämtning

- Snöröjning

- Varuintag

- Posthantering, etc.

Rökning
Rökning är inte tillåten i vare sig entréer, trapphus, hiss, källare, soprum eller i andra gemensamma utrymmen. Det råder även rökförbud utanför entréerna. Du får inte heller kasta cigarettfimpar på vårt område. Röker du i din lägenhet eller på balkongen är du skyldig att se till att dina grannar ej upplever obehag.


Skadedjur
Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra ska omgående kontakta förvaltaren eller Anticimex för hjälp med bekämpning. Telefonnummer finns på anslagstavlan i entrén. Sanering mot skadedjur som råttor, möss och insekter ingår i vår fastighetsförsäkring.