Innergården är en plats för avkoppling och samvaro.

På innergården finns flera möjligheter att sitta ute och använda utemöblerna. Alla uppmanas att vara rädda om föreningens utemöbler.

Innergården är inte en lekplats och inte en rastplats för husdjur.

Vår innergård delas med våra grannföreningar Esplanaden och Minnet. Parkering är inte tillåten framför entréerna.

Vid i- och urlastning ansvarar du för att inte försvåra framkomligheten för utryckningsfordon, varutransporter, posttransporter, snöröjning eller blockera garageutfarten.

Tomgångskörning är inte tillåten på innergården i enlighet med Umeå kommuns lokala ordningsstadga.