Nyheter

Protokollen

Nu ligger protokollen från årsstämman och extrastämman ute på hemsidan. Du hittar dem under rubriken Föreningen - Övriga dokument.

Extra föreningsstämma 29 augusti

På begäran av medlemmar kallas till extra föreningsstämma i HSB BRF Bågen.
Datum och tid: Måndag den 29 augusti klockan 18.30. Lokal: Embla, Umeå Folkets Hus

Kallelse extrastämma.pdf

Dagordning - förslag
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Ventilationen för restaurang Vezzo med medlemsgruppens frågeställningar bifogade
 
Välkommen!

Styrelsen

Valberedningens förslag

Valberedningens arbete har varit utmanande denna vår och vi ber om ursäkt för det sena utskicket. Nu finns dock valberedningens förslag i era postfack.

Eftersom underlaget innehåller personuppgifter kommer vi inte publicera detta på Facebook eller på hemsidan.

Välkomna till årsstämman imorgon!

/Valberedningen

Årsredovisning 2021

Inför stämman:

Under menyn "Föreningen" och rubriken "Ekonomi" hittar du den senaste årsredovisningen, som vi kommer att gå igenom på stämman.