Nyheter

Underhållsåtgärder v46

Brf Bågen har under senare tid erhållit ökad sprickbildning på fastigheternas terrassgolv, med ökad risk för frostsprängning när vatten tränger ner i sprickorna.

Vi kommer därför under v. 46 att genomföra och kartlägga omfattningen av skador samt ta fram ett åtgärdspaket.

Här kan du läsa mer: Underhållsåtgärder.pdf