Markjobb v21-27

Information från NCC: Markjobb v21-27. Obs! Informationen kompletteras under dagen

Uppdatering från NCC: Vi har som ambition att asfaltera innan semestrarna, men det är osäkert om det hinns med. Färdigställandet av grönytorna sker därefter. Planering för grönytorna sker v33-34.

Markjobb v16-20

Under månadsskiftet april-maj kommer markjobben att ske i arbetsområde 4 och 5. Se karta: Markjobb_v16-20.pdf 

Markjobb v13-14

Under månadsskiftet mars-april kommer markjobben att ske i arbetsområde 4. Se karta: Markjobb v13-14

Markjobb v11-13

Under resterande delen av mars kommer markjobben att ske i arbetsområde 2. Se karta: Markjobb v11-13

Markjobb v8-9

Under resterande delen av februari kommer markjobben att ske i arbetsområde 3. Se karta: Markjobb v8-9.pdf