Tidplan för trapphusrenoveringen

Selbergs har uppdaterat sin tidsplan för trapphusrenoveringen. Enligt den nya tidsplanen gäller följande med viss reservation för att alla tidsplaner rymmer ett visst mått av osäkerhet.

 

18 A

Målning sker veckorna 10 och 11 + 15. Trapphuset ska vara färdigt vecka 15.

 

18 B

Målning sker veckorna 11 och 12 + 16. Trapphuset ska vara färdigt vecka 16.

 

18 C

Målning sker veckorna 12 och 13 + 17. Trapphuset ska vara färdigt vecka 17.

 

18 D

Målning sker veckorna 14 och 15 + 18. Trapphuset ska vara färdigt vecka 18.

 

Under de veckor när målning av väggar och tak pågår kommer uppsatt material på väggarna att demonteras. Detta innefattar även tidningshållarna, viket betyder att du som har en dagstidning måste komplettera med en provisorisk lösning, tygkasse eller motsvarande.