Start för innergårdsprojektet

Styrelsen för Minnets samfällighetsförening har valt entreprenör. Arbetet påbörjas i mitten av november och pågår i ca 4 månader.

Asfaltering av vägarna kan, av praktiska skäl, dock ej påbörjas förrän till sommaren 2024 och då ska även grönytorna återställas.

Här kan du läsa mer: Innergården_okt2023

Du kan även hitta mer information från samfälligheten under Föreningen>Samfällighet.