Markjobb v21-27

Information från NCC: Markjobb v21-27. Obs! Informationen kompletteras under dagen

Uppdatering från NCC: Vi har som ambition att asfaltera innan semestrarna, men det är osäkert om det hinns med. Färdigställandet av grönytorna sker därefter. Planering för grönytorna sker v33-34.