Start för innergårdsprojektet

Styrelsen för Minnets samfällighetsförening har valt entreprenör. Arbetet påbörjas i mitten av november och pågår i ca 4 månader.

Asfaltering av vägarna kan, av praktiska skäl, dock ej påbörjas förrän till sommaren 2024 och då ska även grönytorna återställas.

Här kan du läsa mer: Innergården_okt2023

Du kan även hitta mer information från samfälligheten under Föreningen>Samfällighet.

Hörnbalkongerna i 18A

Nu börjar arbetet med de fem hörnbalkongerna i 18A. Det kommer såklart att påverka även utemiljön eftersom entreprenören kommer behöva nyttja en del av marken för detta. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta under en begränsad tid. Entreprenaden kommer att pågå med start 3/4 , samt bedömt slutbesiktning 22/5. Under den perioden kommer löpande information att anslås i trapphus.

Här kan du läsa mer:

Hörnbalkonger1

Hörnbalkonger2

Reparation av hiss i 18 B

Uppdatering:

Under onsdagen den 29 mars kommer det ske ett byte av bärlinor för hissen i trapphus B.

Skyltar med närmare information sätts upp dagen före.

 

 

Tidplan för trapphusrenoveringen

Selbergs har uppdaterat sin tidsplan för trapphusrenoveringen. Enligt den nya tidsplanen gäller följande med viss reservation för att alla tidsplaner rymmer ett visst mått av osäkerhet.

 

18 A

Målning sker veckorna 10 och 11 + 15. Trapphuset ska vara färdigt vecka 15.

 

18 B

Målning sker veckorna 11 och 12 + 16. Trapphuset ska vara färdigt vecka 16.

 

18 C

Målning sker veckorna 12 och 13 + 17. Trapphuset ska vara färdigt vecka 17.

 

18 D

Målning sker veckorna 14 och 15 + 18. Trapphuset ska vara färdigt vecka 18.

 

Under de veckor när målning av väggar och tak pågår kommer uppsatt material på väggarna att demonteras. Detta innefattar även tidningshållarna, viket betyder att du som har en dagstidning måste komplettera med en provisorisk lösning, tygkasse eller motsvarande.  

 

OVK

Den 17-18/1 genomförs den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) för samtliga lägenheter i Brf Bågen. Du behöver lämna ditt medgivande för att teknikerna ska kunna ta sig in i lägenheten och det kan du göra på tre sätt:

1) Att du är hemma och släpper in teknikern.

2) Att du sätter upp den papperslapp du fått på utsidan av din dörr, där du ger ditt medgivande.

3) Att du ringer/mailar Adrian på Bravida och lämnar medgivande. (Tel 072-2187895, epost: )

Om teknikerna inte får medgivande till att gå in i lägenheten under dessa dagar kommer det innebära merkostnader för föreningen, dvs för dig som medlem.