Markjobb v13-14

Under månadsskiftet mars-april kommer markjobben att ske i arbetsområde 4. Se karta: Markjobb v13-14

Markjobb v11-13

Under resterande delen av mars kommer markjobben att ske i arbetsområde 2. Se karta: Markjobb v11-13

Markjobb v8-9

Under resterande delen av februari kommer markjobben att ske i arbetsområde 3. Se karta: Markjobb v8-9.pdf 

Markjobb våren 2024 - reviderad tidplan

Tidsplanen för projektet har fått revideras till följd av kylan. Enligt den nu aktuella planen ska vinterarbetena i projektet vara slutförda runt påsk, dvs i månadsskiftet mars/april. Finjustering och asfaltering av vägarna sker därefter i maj och juni. Här kan du läsa mer: Markjobb_våren2024

Markjobb v4-6

NCC arbetar under denna tid med tjältining samt grävning för dagvattenledning. Här kan du läsa mer: Markjobb v4-6.pdf